Simon skrev bok om svigerfamilien:

For 75 år siden ville kona vært mer enn jødisk nok for tyskerne

Simon Stranger lå i full lengde utenfor Klostergata 35, ansikt til ansikt med snublesteinen som bærer navnet til konas oldefar. «Her bodde Hirsch Komissar».

Det var Simon Strangers forslag, etter at vi hadde sett lenge og vel på brosteinen av messing, nedfelt i fortauet utenfor bygården på Øya der Hirsch Komissar hadde bodd.