I levende svime

Mer enn tolv år er gått siden jeg ble far for første gang.

Det innebar det en brå forandring på alle hverdagsrutiner, noe det sannsynligvis gjør for alle førstegangsforeldre. Den viktigste erkjennelsen var nok at jeg plutselig satt med et annet menneske i fanget som var totalt avhengig av min hjelp for å klare seg.