Trøndere i verden:

Ragnhild fra Trondheim lager viking-sjokolade på Orknøyene

39 år gamle Ragnhild Ljosland ville gjøre historien om Orknøyene levende. Nå arrangerer hun vikingturer og selger arkeologisk sjokolade.

Vakkert landskap: Disse klippene er på øya Hoy, og det høyeste punktet på bildet heter Saint John's Head. 

Orknøyene ble befolket av nordmenn mot slutten av 700-tallet og første halvdel av 800-tallet. Øyene ble kristnet av kong Olav Tryggvason i 995. Så kom Norge under dansk herredømme og da danskekongen Christian I var i pengenød, bestemte han seg for å pantsette Orknøyene og Shetland som betaling av medgift da datteren ble gift med Jakob III av Skottland.