Et uvanlig kjøremønster

Ettermiddagstrafikk som skal ut til høyre i rundkjøringen på Brattøra, ligger i venstre felt. Bilister som skal til venstre inn mot Trondheim sentrum, velger høyre felt. Forvirret?

Da Pirbrua, den nederste brua over Nidelva, åpnet i 2009, oppsto det et noe uvanlig kjøremønster i rundkjøringen i Havnegata.