Lykken er en husmannsplass i Bymarka

- Narve brukte å stå på bakskjermen og holde seg fast når vi kjørte til Byneset. Han ble så bilsyk hvis han måtte sitte inne i bilen.

Svigerinnene Solveig Røstad (t.v) og Annelise Uvsløkk har begge mange gode minner fra et langt liv med Marenstua som fast holdepunkt. For Solveig og mannen Narve har husmannsplassen vært et hjem nummer to i over 30 år.  

Vi passerer Trolla, og Annelise Uvsløkk forteller hvordan turen til husmannsplassen Marenstua artet seg da hun var barn. Vi kjører uten storebroren hennes Narve denne gangen, og Narves kone Solveig Røstad sitter bak rattet. 79 år gammel holder hun så til de grader koken og suser gjennom svingene på vei fra Ila, der hun og Narve har byleiligheten sin, til Onsøy på Byneset, der stedet i deres hjerter ligger.