Utenriks:

Sluttspill i Syria

IS ble nedkjempet og forsvant, men flere steder i Syria er de omgruppert og har dukket opp igjen. Dette er en rapport fra fronten, med oversikt og et forsøk på litt refleksjon.

Til evig tid: Plakat til minne om en martyr fra den syriske borgerkrigen, i den palestinske flyktningleiren Shatila i Beirut, Libanon. 

- Vi var kamerater som sloss mot IS i utkanten av Damaskus. Til å begynne med var vi 15 mann, men etter noen dager var vi bare ti igjen. Da gruppen vår ble redusert til fem mann, begynte en viss usikkerhet å spre seg. Vi var selvfølgelig redde, forteller Ahmad og Mohamad.