Nødvendig å være så sint?

Jeg gjorde en tabbe her om dagen. Det plager meg. Det er ikke bare tabben som plager meg, men reaksjonen den skapte.

  Foto: Illustrasjon: Britt Eirin Johansen

Det skjedde da jeg var ute og kjørte bil. Enkelte ganger er det nødvendig å sette seg bak rattet, for eksempel når jeg må kjøre barn til trening langt unna. Ved et gangfelt var jeg ikke så konsentrert som jeg burde vært. I øyekroken så jeg en familie på fortauet som muligens skulle krysse gata, men de hadde noen meter igjen til gangfeltet. Jeg viet dem ikke særlig oppmerksomhet og lot bilen trille videre. Kanskje førte det til at de måtte vente et par sekunder før de hadde klar bane. Jeg burde uansett stoppet og ventet.