Kjøkkenveien:

Pass på væskebalansen

Nedbørsrekorder har stått for fall de siste ukene. Det gjør det faktisk enda mer velkomment med flytende føde til middag.

Lavtrykk og pøsregn ute fordrer motvekt. Altså mer væske!