Gamle Trondhjem sett fra Danmark

Det kongelige bibliotek gjorde nylig 6500 historiske bilder tilgjengelig digitalt.