Forbruket må ned med 90 prosent:

Klarer de å legge om kursen?

Det haster, sier FNs klimapanel. Hver og en må vi gjøre betydelige endringer i livene våre. Hvor stort er gapet mellom hvordan vi lever, og hvordan vi må leve? Møt Jon (46), Johanne (45), Anne (8), Arve (14) og Ragna (17) Åverflod.

Tilstanden er alvorlig, vi må ta grep umiddelbart dersom vi skal unngå katastrofale konsekvenser for jorda og fremtidige generasjoner. Skal vi klare å begrense oppvarmingen av jorda til 1,5 grader høyere temperatur enn i førindustriell tid, må vi begynne nå. Temperaturen har allerede steget med omtrent en grad - og det ser vi allerede konsekvensene av, sier FNs klimapanel. Selv om problemene er globale, er det uunngåelig at løsningene også er lokale. Hver og en av oss må gjøre betydelig endringer i livene våre, sier forskerne.