Før og nå:

Da «Mr. Clutch» hadde visjoner for syklistene

«Begreper som sykkelsti og sykkelfelt var ennå i flere år lite brukt i avisen.»

Biler, busser, fotgjengere og trikk i en kaotisk blanding. Bare syklistene mangler på disse bildene, som er tatt med vel 50 års mellomrom. Men nettopp syklistenes plass i bytrafikken er likevel den store forskjellen fra den gang og nå – og selvsagt det at trikken er borte i denne delen av Trondheim.