Hverdagsliv og bestialske drap gjennom fem mørke år

I et fuktig lag på Misjonshotellet kom ideen. Hva med at de som hadde lyst, fikk henge hver sin krigsfange?

Fritid: En gruppe marinetransportsoldater har tatt av uniformen og bader i Nidelva sommeren 1940. I leiren på Nidarø ble det også arrangert sportsarrangementer for de tyske mannskapene. 

Historien er en av mange i «Fem mørke år - Trondheim under hakekorset i bilder», som skildrer andre verdenskrig i Trondheim og Midt-Norge i bilder.