Før og nå:

Olav Tryggvasons gate 1913 og 2018

Mye har skjedd i Olav Tryggvasons gate den siste tiden, med forbud mot gjennomkjøring og innsnevring av gata til fordel for syklister og kafégjester, med bord og benker nesten helt ute i kjørebanen, der trafikken nylig gikk tett.

Men mye er også ved det samme i den gamle handlegata, der en stor del av de lave tregårdene fortsatt holder stand.