Diagnose: Pårørende

En kriminell. Men like fullt hennes egen sønn

- Hei mamma, jeg ringer fra glattcella, jeg skal i fengsel. Det var den første gangen. Det skulle ikke bli den siste.

Roen i naturen. Berit Anne Wigen har levd i konstant alarmberedskap siden sønnen ble fengslet for første gang som 18-åring. Her, på Frosta, finner hun en ro i livet. 

For 14 år siden fikk Berit Anne Wigen beskjeden som skulle vise seg å styre mesteparten av livet hennes i alle årene etterpå, nesten fram til i dag. Siden har yngstesønnen vært mer inne enn ute av fengselet. Mer enn åtte år innenfor murene, tror hun. Hun vet ikke sikkert, det er så mange ganger. Så mange telefoner, så mange fengslinger. Så mange dommer.