Håkon Bleken 90 år:

Kommandør av kunst

En eldre kvinne gråter foran Håkon Blekens oljemaleri Over og ut II.

Madonna tar av seg glorien. 1978, 160 x 200 cm, Nasjonalmuseet. 

Hun står ansikt-til-ansikt med personen kunstneren festet til lerretet i 1976. Som han, støtter hun seg til en stokk med høyre hånd. Hans venstre henger ned, fingrene er oppløst i en hjelpeløs bevegelse som ikke vil ende i annet enn det.