Scrolling, den nye strolling?

«Nye byrom utformes nå ikke bare med tanke på de fysiske omgivelsene, men også det trådløse rommet et nytt byrom omfatter.»

Gustave Caillebotte. Rue de Paris, temps d e pluie, 1877 Illustrasjonsbilde scrolling 

Mange har fått seg ny mobiltelefon til jul. På nyttårsradioen raser nå debatten om hvorvidt elever skal ha med seg mobilen inn i klasserommet. Noen mener elevene trenger en pause, andre hevder mobilen bør inkorporeres i læringen. Uansett hva en måtte mene om dette, så er mobiltelefoner blitt en del av våre daglige omgivelser.