Før og nå:

Bakkegata 1906 og 2018

Ved rundkjøringen øst for Bakke bru har bybildet endret seg betydelig i løpet av de siste par årene.

Nye bygninger er reist, med buede hjørner som både er tilpasset hverandre og de myke gatelinjene. Her er det lagt vekt på estetikk og bymiljø, med redusert biltrafikk og mer levelige forhold enn før for folk som går og sykler eller bor i området. Det er tid for å «ta gata tilbake» og gjenskape et livlig gatebilde med et yrende liv som i gamle dager.