Bor i byen som reiste seg på myra

I løpet av 70- og 80-tallet flyttet flere tusen trondhjemmere til det som tidligere hadde vært øde myrlandskap. Malin Mølmen Thyholdt og Even Gisnås kjøpte rekkehus på Moltmyra for et år siden og stortrives.

Malin Mølmen Thyholdt og vesle Neo bor på Tillerbyen.   Foto: GURO KULSET MERAKERÅS

Mellom Tonstad skole og Tiller kirke finner du Moltmyra. Sammen med Porsmyra, Starrmyra, Romemyra og Torvmyra forteller adressen deg hva du kunne finne her før bebyggelsen kom. Sjetnemyra var navnet på hele området, et begrep som i dag er langt mindre kjent for oss en den tilhørende -marka. Her vokste Tillerbyen fram på nydrenerte myrer på 1960- og 1970-tallet, etter gjennomføringen av det som ble omtalt som Nord-Europas største dreneringsprosjekt.