Kongens gate 1909 og 2019

Flere rekker med trehus er bevart i Kongens gate - men mye er også blitt borte, som disse bildene tydelig viser.

Tidlig på 1900-tallet, og enda mye lenger, lå tregårdene i en lang, sammenhengende rekke på søndre side av gata. Bildet fra 1909 er tatt like øst for Hospitalskirka, der Hospitalsgata går ned til venstre og der det på motsatt side i dag ligger en åpen passasje opp til Kalvskinnsgata. Her ble etter hvert alle gårdene helt frem til Smedbakken revet for å gi plass til moderne bebyggelse.