Før og nå

Olav Tryggvasons gate 1904 og 2019

Olav Tryggvasons gate har forandret seg mye det siste året, og ingen kan vel si hvordan gata vil bli i årene som kommer, med eller uten biltrafikk.

Men til alle som er involvert i planleggingen, kan det gamle bildet i hvert fall gi et tips om at trær er et fint virkemiddel til å få ei gate trivelig. Trikk også, naturligvis, men den er det nok vanskeligere å få tilbake.