Høyskoleveien ca. 1908 og 2019

Grensen er igjen i fare etter å ha vært en fredelig plett siden de harde kampene om trehusbebyggelsen ved NTH tidlig på 1970-tallet.

Nå ser det ut til at det bare er den store Thingvallagården som står trygt, etter at den ble satt skikkelig i stand for noen år siden - i motsetning til annen bebyggelse i Grensen, som lenge har forfalt.