Hvordan snakke med barnet ditt når du er bekymret?

Det finnes «hysteriske mødre» og «overbeskyttende fedre», men vanligvis er det grunn til bekymring når foreldrene er alvorlig bekymret.

Barna er det viktigste vi har.