Brexit kan bety krig eller fred

Brexit kan få store konsekvenser i en liten protestantisk enklave i Derry i Nord-Irland.

Blodig historie: Derry, eller Londonderry, har både fysiske og mentale sår etter flere tiår med konflikter. Brexit kan puste liv i The Troubles. 

Helt siden hun var tenåring har hun bodd i The Fountain, en liten protestantisk enklave i Derry, omkranset av et ti meter høyt «fredsgjerde», som skal skjerme mot angrep fra voldelige katolikker utenfor. Man kan diskutere hvor fredelig det egentlig er her ved gjerdet i Nord-Irlands nest største by. For noen uker siden sprengtes en bilbombe rett utenfor det avskjermede arbeiderklassestrøket. En gruppe med påståtte bånd til gamle IRA, den repubikanske undergrunnshæren, påtok seg ansvaret for bomben, som smeltet hull i asfalten og hakket flenger i kantsteinene.