Skistua 1940 og 2019

Den gamle Skistua var utgangspunktet da arkitekt Roar Tønseth tegnet den nye Skistua i 1947, noen måneder etter at den gamle hadde brent ned.

Dette var en bygning mange hadde brukt gjennom femti år og fått et nært forhold til. Nybygget skulle derfor ikke bli for forskjellig, samtidig som gjenreisingen ga anledning til å bygge større og moderne på branntomten.