Før og nå

Gløshaugen vestre 1908 og 2019

Gløshaugen er i dag ensbetydende med studenter og teknisk utdanning, men noen spor av gammel tid finnes fortsatt oppe på platået.

På hver sin side av hovedbygningen ligger Gløshaugen vestre og Gløshaugen østre med hver sin vakre hovedbygning bevart. Begge ble skilt ut fra Elgeseter gård som landsteder for velstående borgere i byen.