Kunsten å se

Naturen kaller

Her er det nok å ta av. Et svært assosiativt bilde. Sterke kontraster, kraftfulle landskap, ruinen av et hus som ligger ut mot havgapet.

Her er det nok å ta av. Et svært assosiativt bilde. Sterke kontraster, kraftfulle landskap, ruinen av et hus som ligger ut mot havgapet. Man kan forestille seg bøker der dette fotografiet kunne ha tjent som forsidebilde! En bok om fraflyttingen fra Bygde-Norge? Med fasaden mot landskapet, men med en åpen og sårbar bakside, kunne den da også ha fungert som poetisk illustrasjon til en mer psykologisk anlagt fortelling. Så åpne bildemotiver som dette åpner også for et vell av assosiasjoner.