Utenriks - Uenighet om Mexico-muren

Grensen er nådd

Rancheierne langs grensen er lei av å få kriminelle i matfatet til kveget, men ikke alle er enige i Trumps mur. Flere mener at mexicanerne er bra folk som de ønsker å ha i jobb.

- Når de setter opp et seks meter høyt gjerde noen steder langs grensen, tvinger de folk inn her hvor det ikke er noe gjerde, men lave barrierer som er enkle å forsere til fots. Om vi trenger en mur? Ja, det gjør vi. Grensen er et problem.