Før og nå

Prinsen gate 1908 og 2019

Fra taket på Trondhjems Arbeiderforenings gård er utsikten fortsatt god sørover i byen.

Denne bygningen hever seg stadig høyt over den øvrige bebyggelsen i Prinsens gate - og store deler av byen for øvrig.