Besnærende om angst og ansvar

Om å arve angst og samtidig ta vare på mødrene for å beskytte dem mot angsten - i fem generasjoner. Skrevet med en usedvanlig evne til å formidle følelser det er vanskelig å sette ord på.

Agnes var lærer på 20-tallet. Fra vinduet i klasserommet blir hun i et friminutt vitne til at en elev blir drept i skolegården av en hest. Hun kjenner et ansvar. Det skulle ikke ha skjedd. Hun kommer aldri over det.