Før og nå

Kongens gate/Vår Frue gate 1910 og 2019

Banker og bankbygg har kommet og gått i Trondheim, men Trondhjems Sparebanks bygning i Kongens gate 4 har stått uforandret i nærmere 140 år.

Foto 1910: Postkort utgitt av K. C. Knudsens Papirhandel, Trondhjem.

Banker og bankbygg har kommet og gått i Trondheim, men Trondhjems Sparebanks bygning i Kongens gate 4 har stått uforandret i nærmere 140 år. Sammen med det gamle rådhuset (Folkebiblioteket), Norges Banks bygning (Vitensenteret) og Frimurerlogen utgjør banken et stabilt bygningsmiljø med sentrale elementer i byens administrative, økonomiske og kulturelle historie.