Kunsten å se

Symboltung kunst

Å besøke fornemme kunstsamlinger med eldre malerier er en symboltung affære.

Kunstbildet: «On the road again»   Foto: Bjørn-Kowalski Hansen

Bare tenk å stå i en større europeisk by og studere et fem hundre år gammelt maleri, fullt av religiøs symbolikk. Sammensetningene av diverse symboler – i såkalte allegoriske bilder – gjør saken enda mer kompleks. Noe av grunnen til at vi ofte ikke forstår de gamle malerienes budskap sånn helt uten videre, er at symbolene ikke lenger er en del av vår hverdag. Men en gang i tiden var de laget for å fortelle, ikke for å være uvurderlig kunst i et museum.