Kunsten å se

Obs! Montering av ny utstilling pågår

Det er slike observasjoner man gjør seg når man går rundt og bruker blikket. Endringer i landskapet mens det skjer.

Fasadeendring: Det å se denne husfasaden bli malt, mens malerne er midt i arbeidet, er som å få et innblikk i to tidsepoker samtidig.   Foto: Gustav Borgersen

En vei som asfalteres en formiddag, en gatelykt som oppgraderes på dagtid, et gjerde som skiftes ut. Eller som her, en boligblokk som males. Det er byens puls, disse små og store endringene i våre omgivelser.