Kunsten å se

Et feriebilde fra Lanzarote?

Rytme eller repetisjon preger dette fargesterke bildet.

Uten tittel av Anna Gudmundsdottir  Foto: Dropsfabrikken

Gjentatte former som skyver seg frem- og oppover. Det er nesten utmattende å se på. De mange parallelle linjene skaper voldsomme bevegelser i motivet – hele tiden er det en ny bølgeform som tar over etter den forrige. Og ja, bølger later til å være et stikkord her, på mange måter.