Før og nå

Søndre gate 1915 og 2019

Hvordan Søndre gate fikk sitt navn, er et mysterium. Det samme gjelder Nordre gate, Vestre gate (Erling Skakkes gate) og Østre gate (Bispegata).

Men slik ble de tegnet inn og navnsatt på generalmajor Johan Caspar von Cicignons byplan i 1681. Teorien om at han ved en feil hadde dreid kartet 90 grader, kan ikke stemme, ettersom Østre og Vestre da må ha byttet plass. Så kan vi heller spøke med at Cicignon hadde forutsett at trafikken i Søndre gate en gang i fremtiden bare ville gå sørover, mens det ble enveiskjørt østover i Bispegata og vestover i Erling Skakkes gate.