Før og nå

Singsaker studenthjem ca. 1950 og 2019

Det første initiativet til et «studenterhjem» i Trondheim ble tatt kort etter at Norges Tekniske Høiskole åpnet i 1910.

Foto ca. 1950: Postkort, ukjent utgiver.

En innsamling ble satt i gang, og i 1915 disponerte byggekomiteen nærmere 10 000 kr. I tillegg var det opprettet et legat, Pastor Kr. Martin Eckhoffs legat «til bedste for et vordende studenterhjem i Trondhjem». Eckhoff var kjent som bestyrer for et lignende hjem i hovedstaden.