Før og nå

Skansen 1936 og 2019

Skansen er stadig det samme minnesmerket over en tid da byen lå beskyttet av høye murer og voller i vest.

Men selv om en del av det gamle skanseverket ligger bevart, har området også gjennomgått mange forandringer. Særlig skiftende var omgivelsene her i 1930-årene da store utstillingspaviljonger ble reist og revet, reist og revet igjen.