Før og nå

Domkirkegården 1935 og 2019

Domkirken lot seg vanskelig skjule, men Domkirkegården så man en gang nesten ikke for bare trær.

Foto 1935: Postkort utgitt av Normanns Kunstforlag.

Dette var også helt etter planen, for etter et vedtak i 1897 skulle kirkegården omkring katedralen for fremtiden ligge som en offentlig park. Det ville riktignok bli gitt tillatelse til begravelser på eksisterende gravsteder inntil 1938, men i hovedsak skulle Tilfredshet kirkegård være gravplass for Domkirkens og Vår Frue kirkes menigheter.