150 år med oppussing:

- Nidarosdomen var en skam for landet

Se for deg Nidarosdomen uten Vestfronten, med skipet bak i ruiner. Slik så den ut for 150 år siden.

Katedralbyggerne gjennom 150 år  Foto: NDR arkivfoto

Kroningen av kronprins Carl Johan i 1818 ble på mange måter et vendepunkt for Nidarosdomen. Trondheim var på denne tiden en avkrok som ingen gadd å reise til, bortsett fra oppdagelsesreisende på gjennomreise til Nordpolen. Men med kroningen kom prominente gjester, utsendinger og ambassadører fra det store utland til byen, og dermed fikk Nidarosdomen internasjonal oppmerksomhet.