Før og nå

Folkebibliotekstomta/Peter Egges plass 1977 og 2019

Mens kirkegårdsgrunn fra middelalderen så ut til å forvandles til en bilkirkegård, ble det lagt store planer på dette stedet, der byen hadde sin oppkomst tusen år før.

I 1966 ble det bestemt at det skulle bygges et nytt hovedbibliotek i Trondheim. Men det tok mange år før politikerne endelig bestemte seg for hvor det skulle ligge. Fem år etter ble det sirklet inn tomt i Kjøpmannsgata, nord for det daværende hovedbiblioteket i det gamle rådhuset i Kongens gate 2. Nødvendig byggegrunn ble sikret ved sanering av gamle tregårder, både langs Kjøpmannsgata og i Schjoldagerveita. Men her var det selvsagt ikke bare å sette spaden i jorda, dvs. dette ble i første omgang overlatt til arkeologene.