Kunsten å se

En malerisk utfordring

- Klarer vi å løsrive oss og betrakte dette som en skulptur?

  Foto: Babel Visningsrom for kunst

På 1960-tallet utfordret en rekke kunstnere ulike kunstneriske formater. Som amerikanerne Jim Dine (f. 1932) og Robert Rauschenberg (f. 1925). De plasserte ulike objekter – verktøy, bildekk, gjenstander fra atelierene, avisutklipp osv. – inn i sine «malerier». Det er en grunn til at jeg setter gåseøyne her. Det kunstnere som Dine og Rauschenberg gjorde, var å produsere verk som vanskelig lot seg plassere. Det var både bilder og skulpturer, i form av malerier kombinert med mange ulike materialer. De utfordret grenseoppgangene i sin samtids kunstfelt med sine såkalte «combine paintings».