Før og nå

Nyhavna ca. 1922 og 2019

Nyhavna har sitt navn i behold, selv om det har gått over hundre år siden den ble planlagt og utbyggingen begynte.

Det nye havneområdet var en del av havneplanen fra 1912 og fikk fra først av betegnelsen «Bassin IV», før navnet Nyhavna (Nyhavnen) kom i alminnelig bruk tidlig i 1920-årene. Da var det nordøst i bassenget anlagt en «industrikai» (nærmest på bildene), formelt kalt Ladehammerkaia fra 1961. Den hvite bygningen til venstre på det gamle bildet er Aktiebryggeriets slottslignende hovedbygning, i dag en like sentral del av E. C. Dahls bryggerianlegg, men delvis skjult fra sjøsiden av store lagerbygg etc.