De unge bøndene

Lange, ensomme dager. Den evige kampen mot kålmøllen. Å bo vegg i vegg med svigers. Hele livet. Hva får unge mennesker til å ville bli bonde?

Ukeadressa, Solveig Løwø Kvam, Unge bønder  Foto: Helene Mariussen

Landbruksbarometeret fra 2018 viser at selv om de fleste bønder trives godt i yrket sitt, er det en stor andel som ikke vil anbefale den yngre generasjonen å bli bønder. Kravene til bønder blir høyere, samtidig som prisene på landbruksvarer synker. Bondens gjennomsnittsinntekt ligger godt under inntekten til en gjennomsnittlig lønnsmottaker i Norge.