Trollkjerringa som sprakk

Det var «Woman against Nature» den gangen jeg sto i steinrøysa og hadde trollets kraft.

  Foto: Illustrasjon: Britt Eirin Johansen

Det er ikke lenger siden enn noen dager. Og det hele er nok mer prosaisk enn et eventyr om flerhodede troll som skrever over fjell og dal mens de store nesene værer i luften etter kristenmanns blod.