Før og nå

Idrettsmonumentet og Elgeseter bru ca. 1970 og 2019

Tidlig på sommeren i 1941 ble det utlagt en tegningsliste i Ivar Ballangruds sportsforretning i Trondheim for en blomsterhilsen til fem ungdommer som var falt under kampene ved Gratangen. 

På få dager kom det inn nærmere 1300 kr, og av dette ble 225 kroner brukt til blomster ved begravelsen. Det resterende beløpet ble satt i banken og dannet grunnlag for en ny innsamling. Noen dager etter tok nemlig Nils Bøckman initiativ til et minnesmerke over falne trøndere i kampene mot tyskerne. En innsamlingskomité ble opprettet med Erling Havsten og Dagfinn Kolstø som medlemmer, begge kjente navn fra idrettsadministrasjonen i Trondheim. Bøckmans forslag ble støttet av en rekke kjente idrettsnavn, blant dem Ivar Ballangrud, Reidar Jørgensen, Nils Uhlin Hansen, Leif Altern og Henry Thingstad. Oppfordringen gikk til «alle idrettsjenter og menn» om å gi hva de evnet til minnesmerket. Bidragsliste var igjen utlagt i Ballangruds forretning, og det kom raskt inn et par tusen kroner.