Kunsten å se

Stille kommentar

Hvor grensen for et kunstverk går er uklart. Går den ved rammekanten rundt et bilde, i slutten av en samtale om et verk eller lar det seg utvide hele tiden, i nye kontekster og samtaler? Ikke godt å si. Likevel later det ofte til at mange tenker på et verk som en konkret gjenstand som kan flyttes på, henges opp på en ny vegg og betraktes.