Winter is coming

Hvis du tror dette skal handle om en tv-serie som har vært over gjennomsnittet populær de siste årene, så kommer du til å bli skuffet.

Dette er ikke et forsøk på å hive seg på det som nærmest er blitt en egen vitenskap på nettet, nemlig å tolke den dypereliggende meningen med uttrykket. Nei, det er bare en konstatering av fakta. Og det er en erkjennelse av at jeg er blitt et sommermenneske.