Pasientombudet svarer

«Må jeg forholde meg til så mange leger?»

Jeg har flere kroniske sykdommer, er mye på sykehus og møter nye leger nesten hver gang.

Jeg er en dame på 55 år som i mange år har vært pasient ved sykehuset der jeg bor. Jeg har en revmatisk diagnose, Crohns sykdom og i tillegg er jeg pasient ved hjerteavdelingen og er ofte inne på kontroller, og ulike behandlinger.