Psykologen svarer:

«All seksuell vold innebærer å påføre offeret skam. Noen overgripere spekulerer i dette.»

Ord betyr noe. Ord kan trøste. Ord kan såre. Derfor er det ikke tilfeldig hvilke ord man bruker. Hvilke ord man velger, sier noe om hva man tenker og føler om begrepene ordene beskriver. 

Tenk for eksempel over ordene «barneporno», «barnesexdukker» og «nachspiel-voldtekt». Disse ordene brukes ofte i aviser og andre medier. Men hva betyr de egentlig?