Inger Lise har vært døden nær, Liss har brudd i ryggen. Ikke rart klemmen er lang og varm.Blå Kors, 17. september. For seks måneder siden avsluttet Inger Lise og Liss sine behandlingsopphold her på Blå Kors og reiste hver til sitt. Inger Lise hjem til Alta, til et liv uten alkohol. Liss restartet livet med Roar i leiligheten på Moholt, uten Sobril.