Innherredsveien 1907 og 2019

Mens det å fotografere midt i Innherredsveien lenge var et hasardiøst foretak, er det i dag nesten like overkommelig som tidlig på 1900-tallet.

Fortsatt må man naturligvis passe seg for trafikken, men den er langt fra like tett og travel som før. Nesten halve gata er avsatt til syklister, atskilt fra biler og busser av en mur som forhåpentligvis en gang blir skiftet ut med en penere sperring.